Nascholingsreeks: Werken en denken met full GIS:

In het schooljaar 2013-2014 organiseerde het digital-earth.be centrum reeds een reeks korte nascholingen met GIS. Uit een bevraging bleek de vraag bij leraars naar een ruimere en diepgaandere nascholingsreeks over GIS groot. Daarom richten we dit aanbod in.

Tijdens deze nascholingsreeks ervaar je hoe je met behulp van GIS (Geografische Informatie Systemen) lesonderwerpen interactiever voor de klas kunt brengen. Tijdens de sessie wordt gewerkt met full GIS-software. Daardoor kun je als leraar zelf veel materiaal aanmaken en nadien delen met de leerlingen, of – indien je over de nodige tijd beschikt, bv. in projecturen – kunnnen de leerlingen zelf met GIS aan de slag.
ArcGIS10-2In de nascholingsreeks leer je werken met 2 full GIS pakketten: ArcGIS (betalend maar meest gebruikt en ideale integratie met webGIS ArcGIS online) en QuantumGIS (freeware). Tijdens de sessies leer je o.a. hoe data aan te maken en te bevragen, analyses uit te voeren, data te visualiseren in kaarten en data te delen (zie lijst verder).

 • Data: 6 vrijdagen: 14 november, 28 november 2014, 9 januari, 23 januari, 6 februari en 27 februari 2015.
 • Tijdstip: telkens van 14 u-17.30 u
 • Locatie: Universiteit Gent, Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent. Gebouw S8
 • Maximum aantal deelnemers: 15
 • Prijs: 200 EUR (incl koffiepauze)
 • Bewijs van aanwezigheid: Bij aanvang van elke sessie zal u worden gevraagd te tekenen voor aanwezigheid. Na afloop van de bijscholing sturen wij u per e-mail het aanwezigheidsattest door.

Inhoud van de 6 sessies (onder voorbehoud van kleine wijzigingen):

sessie 1: vrijdag 14 november

 • ArcGIS_10_2_Logo2wat is GIS (basisprincipes, datamodellen: vector versus rasterdata)
 • Kennismaking met de ArcGIS interface
  • Basishandelingen in ArcMap
  • Features en attributen
  • Het gebruik van basiskaarten
  • Informatie opvragen over features
  • Locatiecoördinaten opzoeken
  • Meten van oppervlaktes en afstanden
 • Visualiseren
  • Voorstellen van geografische gegevens en opmaak van kaartdocumenten
  • De voorstellingswijze van geodata aanpassen via symbolisatie en labeling
  • Een kaartlayout maken

 Sessie 2: vrijdag 28 november

 • Data aanmaken en koppelen
  • Editeren
  • Tabellen invoeren
 • Bevragingen
  • Manuele selecties
  • Bevraging in attributentabel
  • Ruimtelijke bevraging
  • Selecties opslaan
  • Buffer

 Sessie 3 : vrijdag 9 januari

 • esriAnalyses
  • Merge
  • Intersectie
  • Clip
  • Union
  • Dissolve
  • Spatial join
 • Projecten aanmaken en exporteren naar ArcGIS online

 Sessie 4: vrijdag 23 januari

 • Raster GIS
 • Georefereren

 Sessie 5 : vrijdag 6 februari (QGIS)

 • QGisKennismaking met QuantumGIS
  • Basishandelingen in QGIS
  • Features en attributen
  • Het gebruik van basiskaarten
  • Informatie opvragen over features
  • Locatiecoördinaten opzoeken
  • Meten van oppervlaktes en afstanden
 • Visualiseren
  • Voorstellen van geografische gegevens en opmaak van kaartdocumenten
  • De voorstellingswijze van geodata aanpassen via symbolisatie en labeling
  • Een kaartlayout maken

 Sessie 6: vrijdag 27 februari (QGIS)

 • Data aanmaken en koppelen
  • Editeren
  • Tabellen invoeren
 • Bevragingen
  • Manuele selecties
  • Bevraging in attributentabel
  • Ruimtelijke bevraging
  • Selecties opslaanBuffer
 • Analyses
  • Merge
  • Intersectie
  • Clip
  • Union
  • Dissolve
  • Spatial join