Activiteiten

P1040893Het Centre of Excellence is organisator van nascholingen in binnen- en buitenland. Zo heeft het CoE meegewerkt aan de nascholingen in het kader van het project iGuess – waarvan het centrum zelf projectpartner is. In eigen land organiseert het CoE korte en langdurige activiteiten (zie de Agenda voor een overzicht).

Ook in het buitenland heeft het CoE nascholingen georganiseerd, o.a. in Zweden waar op vraag van de vereniging van Zweedse geografieleraars aan de Universiteiten van Karlstad en Uppsala telkens een opleiding werd verzorgd. Ook op ander plaatsen kan op aanvraag een nacholing wordne ingericht

IMG_2317IMG_2305IMG_2314

Daarnaast is het CoE ook betrokken in de ontwikkeling en implementatie van ruimtelijk denken in het onderwijs curriculum. Door deelname aan projecten en congressen worden er contacten uitgebouwd met collega’s uit de rest van de wereld. Dit leidt tot een idee voor de ontwikkeling van een leerlijn ruimtelijk denken in het onderwijs.

Meer info:

Digital-earth.be CoE
Luc Zwartjes
vakgroep Geografie Universiteit Gent
Krijgslaan 281 S8 9000 Gent
luc.zwartjes@ugent.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *